Hospice Forum Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Kirkegade 70, 6700 Esbjerg, CVR nr. 28829477

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025. 

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/do-nationsmodul (https://www.hospiceforum.dk/), sociale medier (Facebook), salg/auktion og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for:

  • Udbredelse af kendskabet til Hospicetanken
  • Forbedring af vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende
  • Udvikling af hospicearbejdet lokalt og nationalt
  • Udvikling af den frivillige indsats på og ud fra hospicer i Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00844