Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vognmagergade 7, 3., 1120 København K - CVR-nr.: 27983995

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://boernehjertefonden.dk , mv.), online indsamlingsplat-form (www.betternow.dk, m.v.), sociale medier (Facebook, Instagram, m.v.), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Børnehjertefondens formål; Fonden søger og indsamler midler, som uddeles til støtte for Hjerteforeningens arbejde for børn og unge i samarbejde med Hjerteforeningen og i overensstemmelse med Hjerteforeningens overordnede formål, som er at støtte videnskabelig forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling, at forebygge hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske aktiviteter, at støtte patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende gennem bl.a. rådgivning og information, at varetage fælles interesser for hjerte- og kredsløbspatienter og arbejde for bedre forebyggelse og behandling gennem sundhedspolitiske initiativer, information m.v. og at repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål.
Børnehjertefondens formål omfatter bl.a. at yde støtte til:
Børn med medfødte hjertesygdomme og deres pårørende i forbindelse med behandling og pleje. Lægevidenskabelig forskning i medfødte hjertesygdomme hos børn og andre udviklingsaktiviteter. Uddannelse og mødeaktiviteter vedrørende medfødte hjertesygdomme hos børn
Oplysning, herunder udgivelse af informationsmateriale vedrørende medfødte hjertesygdomme hos børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00774