Hjernesagen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - CVR 17232932.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjernesagen.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook, LinkedIn og Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til oplysende arbejde med henblik på at forebygge, at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, sikre bedst mulig behandling af mennesker der rammes af blodprop eller blødning i hjernen, bedst mulig genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede og bedst mulig støtte til hjerneskadede og deres pårørende.

Til forebyggelsesinitiativer, diverse medlemstilbud, bl.a. rådgivning inden for social og sundhedsområdet, fagkurser, medlems- og ferietilbud, oplysningsmateriale (blad, pjecer, hjemmesider, sociale medier m.m.), temadage målrettet fagfolk, kampagner og lokale aktiviteter (medlems- og forebyggelsesaktiviteter).

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00705.