Hjælp til nødlidende familier i Gaza

28-02-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Ala'a Hamed Mohammed El-Beltagi

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform (Gofundme.com)
  • sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp, Messenger)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 52699580) og kontooverførsel (reg.nr.: 5475 kontonr.: 1912687).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til de nødlidende internt fordrevne i Gaza.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07515