Hjælp til Maria og Adrians Shelter i Rumænien

28-02-2025

Kontaktoplysninger

teglværksbakken 34,  2900 Hellerup  CVR 41877499

Indsamlingsperiode

 fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 482413)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til dække samtlige behov i shelteret. Mad, strøelse, reparationer, tag, gulv, sygdomsrelaterede behov, sterilisation af hunde og katte, dyrlæge, kørsel til og fra dyrlæge.

Indsamlingsområde

Landsækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07439