Hjælp efter vaccineskade

31-05-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Sidse Kærsgaard Sørensen

Indsamlingsperiode

fra den 1. juni 2024 til den 31. maj 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobilepay (nr. 22291531) og kontooverførsel (reg.nr.: 0400 kontonr.: 4022050422)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til behandling og lindring af lægefagligt dokumenteret vaccineskade, hjælp til juridisk bistand samt til formidling om sagen, herunder opnåede resultater, med henblik på at hjælpe andre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07855