Hizmet Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Mågevej 22, 2650 Hvidovre - CVR-nr.: 34657556

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingsbøssen er opstillet ved Hizmet Danmark.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for nødhjælp i form af fødevarepakker, åbning af brønde med rent vand, legatstøtte til studerende m.fl.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00723