Handicappede Børns Ferier

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Fjeldhammervej 8,  2610 Rødovre

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.hbf.dk/stoet-os)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Handicappede Børns Feriers vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00938