Growing Trees Network Foundation S/I

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Norddigesvej 2, 1. th.  8240 Risskov  CVR 37360791

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.growingtrees.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til rejsning af nye Folkeskove i Danmark på jord ejet af kommuner, kirker, vandværker, private og Naturstyrelsen, samt skovrejsningsprojekter med forskelligt formål i Sydamerika og Afrika.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-72-00998