Grf. Jyllinge Strandby

09-05-2025

Kontaktoplysninger

Græsengen 11,  4000 Roskilde  CVR 31688922

Indsamlingsperiode

fra den 10. maj 2024 til den 9. maj 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • skiltning
  • sociale medier (Facebook)

Hvordan må I modtage donationer?

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13792518).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at genoprette grundejerforeningens platform på den genetablerede badebro.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til opretholdelse af de fremtidige driftsomkostninger, materialeomkostninger, værktøj med mere til badebroen, den tilbyggede platform og det omliggende område.

Indsamlingsområde

4040, Jyllinge

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07835