Generous Hearts

25-05-2025

Kontaktoplysninger

Nordmarken 4, 8471 Sabro, cvr 43068520

Indsamlingsperiode

Fra den 26. maj 2024 til den 25. maj 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Instagram)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 129940, 280284, 260261, 800508 og 181507) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 0005455821).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til velgørende og almennyttigt arbejde for de svagere mennesker i samfundet uanset etnicitet og baggrund her i Danmark og i de fattige dele af Verdenen.

Vi arbejder for, at de mindre privilegerede mennesker kan få adgang til uddannelse, sundhed og at sørge for basale behov for tilværelsen. Vi arbejder også sammen med og støtter andre foreninger som har velgørende, sundhedsfremmende, dannelsesrelaterede, renoverende eller andre lignende projekter. Noget af indsamlingen vil blive brugt på foreningens drift og udgifter som er primært bankudgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07927