GAZA AID, Chehade – DANMARK

07-04-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Sine Louise Bælum

Indsamlingsperiode

fra den 8. april 2024 til den 7. april 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform (GoFundMe)
  • sociale medier (Facebook, Instagram og X)
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 52786057 og 31233872) og kontooverførsel (reg.nr.: 7980 kontonr.: 1219456).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for nødlidende familier i Gaza, herunder med støtte til mad og andet til at opfylde basale behov.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07667