GAME

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Enghavevej 82D, 2450 København SV, CVR nr. 27213308

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (game.ngo/støt) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at støtte børn og unges trivsel i udsatte områder i Nordeuropa, Mellemøsten og Afrika, f.eks. flygtningelejre i Somaliland, udsatte boligområder i Danmark og konfliktområder i Libanon.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00770