Gadens Børn

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre - CVR 34745099

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved samt via hjemmeside/donations-modul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Gadens Børns 12 projekter i Kolkata, Indien, der inkluderer tre skoler, to mobile sundhedsklinikker, fire aktivitetscentre, et baby- og mødrecenter samt opsøgende arbejde. Dette gøres ved at yde økonomisk støtte og faglig sparring til organisationen Missionaries of the Word, som varetager driften af de 12 projekter, som finansieres af Gadens Børn. De indsamlede midler anvendes endvidere til at drive og opretholde en effektiv organisation i Danmark, der understøtter og udvikler hjælpearbejdet i Kolkata - herunder drift af genbrugsbutik og arrangering af diverse indsamlingsaktiviteter.


Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00778.