Full Gospel Business i Danmark

19-06-2025

Kontaktoplysninger

Gildbrovej 14, 2. tv., 2635 Ishøj, cvr 39903040

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juni 2024 til den 19. juni 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (fullgospel.dk og www.missionsfonden.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 722997) og kontooverførsel (reg.nr.: 7184 kontonr.: 1010227).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til evangelisering, hjælp til evangelister, indkøb af materialer, samt at vi fortsat kan holde FGB-DK møder.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til en organisation med formål lignende vores.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til næste indsamlingsperiode.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07971