FUGLEVÆRNSFONDEN

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 13, 81620 København V - CVR 10384389.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, SMS/mail, giroindstik i tidsskriftet Fugle & Natur og i Fugleværnsfondens årsskrift, gavebreve, mindegaver og annoncering.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til opkøb og pleje af naturen for at sikre fristeder for fuglene samt til formidling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00794.