Frikirkenet

14-03-2025

Kontaktoplysninger

Drejervej 15, 2400 København NV CVR 28223692

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2024 til den 14. marts 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.frikirkenet.dk)
  • online indsamlingsplatform

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 77726) og kontooverførsel (reg.nr.: 4597 kontonr.: 13755868).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte FrikirkeNets arbejde, og dermed opretholde og udvikle arbejdet i foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07543