Fri Natur

28-02-2025

Kontaktoplysninger

Egedalen 17, 3200 Helsinge, CVR 43089692

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.frinaturdanmark.dk)
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 903553) og kontooverførsel (reg.nr.: 1687 kontonr.: 3233407533).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at opfylde mediemæssig, politisk og juridisk arbejde. Herunder blandt andet foredrag, events, advokatbistand, annonceringer, messedeltagelse, digitalt og trykt materiale.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07557