Frelsens Hær

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Frederiksberg Allé 9, 1621 København V - CVR 43417312

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.frelsenshaer.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Frelsens Hærs arbejde i Danmark og i udlandet. Der samles både ind til det generelle arbejde samt til specifikke projekter og formål som f.eks. julehjælp og feriehjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00718.