Foreningen Lanternen

16-06-2025

Kontaktoplysninger

Sjælør Boulevard 109, st. tv., 2500 Valby CVR 35334440

Indsamlingsperiode

Fra den 17. juni 2024 til den 16. juni 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.redyemen.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 117577) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12810695).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for kriseramte børn og voksne i Yemen. De indsamlede midler vil blive anvendt til at gennemføre humanitært nødhjælpsarbejde samt langsigtede udviklingsprojekter i landet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07937