FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Balders Plads 1, 2200 København N - CVR 53370616

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens aktiviteter og drift efter Foreningens formål. Se Foreningens vedtægter §2: "Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge og på deres muligheder for at bryde sociale mønstre." Aktiviteterne fremgår af Foreningens hjemmeside (www.fgb.dk) samt årsberetning og årsregnskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2024, 2025 og 2026.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-00658.

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.