Foreningen Fundamentet

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Vestre Ringgade 61,  8200 Aarhus N  CVR 35428682

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.fundamentet.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og LinkedIn)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV
  • ved opstilling af indsamlingsbøtter

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til sociale aktiviteter for isolerede og udsatte borgere, borgerhjælp, aktiviteter for udsatte borgere udenfor Fundamentet, Café Fundamentet, HF Fundamentet, gruppeforløb for sårbare borgere, individuel støtte til sårbare borgere samt anden drift, der hører til at hjælpe udsatte i huset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00896