Foreningen Familier med kræftramte børn

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Århusvej 51, 8643 Ans By, cvr 20667494

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events, samt via hjemmeside, sociale medier, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for familier med kræftramte børn, herunder;

  • At formidle personlig kontakt, rådgivning og støtte.
  • At udbrede kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.
  • At afholde sociale og rekreative aktiviteter for børn og unge med kræft og deres familier.
  • At arbejde med forbedringer i behandlingen af og omsorgen for børn og unge med kræft.
  • At medvirke til, at der sikres midler til forskning i kræftsygdomme med relation til børn og unge.
  • At medvirke i forbindelse med forebyggelsen/afhjælpning af følgevirkninger af såvel kræftsygdommene, som behandlingen heraf.
  • At drive feriehuse, samt foreningens rekreative område i Ans til fordel for kræftsyge børn, unge og deres familier.
  • At uddele legater til børn og unge, der er kræftsyge/terminalt kræftsyge.
  • At uddele legater til familier, der har brug for aflastning, fordi de har børn og/eller unge, der har kræft, eller fordi de har mistet et barn pga. kræft, eller fordi de har et barn med kræft i terminal stadie.
  • At uddele legater til personer, der har ydet en ekstraordinær indsats til fordel for børnekræftsygdomsbekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00909