Forælder Fonden

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Hejrevej 43, 4. tv., 2400 København NV - CVR 46093828

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.foraelderfonden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Forælder Fondens vedtægtsbestemte formål som fastsat i fondens fundats § 2.
Fondens formål er at yde støtte til trængte enlige forsørgere og deres børn, særligt til opnåelse af bolig og gennemførelse af uddannelse, samt til Forælder Fondens rådgivningsindsats og akutboliger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00893