FONDEN SAGNLANDET LEJRE, HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Slangealleen 2, 4320 Lejre  CVR  33247257

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via  

  • hjemmeside/donationsmodul (https://sagnlandet.dk/stoet-sagnlandet-lejre/)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til Sagnlandet Lejres formål, som er at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske
eksperimenter, gennemførelse af hertil hørende forskningsopgaver, og at viderebringe resultaterne gennem videnskabelige kanaler og gennem en
aktiv formidling og undervisning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00964