Fonden Planetary Responsibility Foundation

31-03-2025

Kontaktoplysninger

Knud Højgaards Vej 2, 3., 2860 Søborg, cvr 43330675

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2024 til den 31. marts 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.prf.dk)
  • online indsamlingsplatform (www.crowfunding.coop.dk)
  • sociale medier

 

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5061 kontonr.: 1229456).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til naturgenopretning i Danmark og udlandet i form af plantning af planter, herunder træer af hjemmehørende arter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07663