Fonden Missionen Blandt Hjemløse

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Gammel Køge Landevej 137A, 2500 Valby - CVR 80968515.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (opstillet ved DFDS, cvr-nr. 14194711, Københavns Lufthavn, cvr-nr. 14707204 og Københavns Kristelige gæstehjem fond, cvr-nr. 42842818) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjemlos.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for arbejdet med at skabe et bedre liv for hjemløse og udsatte i Danmark, herunder til interessevaretagelse og informationsarbejde om og for de hjemløse og udsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00742.