Fonden Menighedsplejen i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

 Valby Tingsted 7, 2500 Valby, CVR nr. 13063117

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.menighedsplejen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og postomdeling/flyers. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens vedtægtsbestemte for-mål. Fondens formål er inden for rammerne af almennyttigt humanitært arbejde og på Den danske evangelisk-lutherske Folkekirkes grundlag at virke for menighedsplejen i Danmark. Formålet kan realiseres ved
  • at hjælpe lokale menighedsplejer med løsning af aktuelle diakonale opgaver
  • at inspirere frivillige fra menighederne til et diakonalt arbejdsfællesskab
  • at bistå ved etablering af nye menighedsplejer
  • at fremme samarbejdet imellem menighedsplejerne, herunder samarbejdsrelationer mellem Folkekirkens menighedsplejer og menighedsplejer eller lignende inden for andre godkendte og anerkendte kristne trossamfund i Danmark
  • at give information, rådgivning og undervisning om diakonalt arbejde
  • at forestå særlige diakonale projekter
  • at deltage i den offentlige debat
  • at indsamle gaver og bidrag til støtte for menighedsplejen

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00772