Fonden Danwatch

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Nørregade 18, 3., 1165 København K - CVR 31172969.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danwatch.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Danwatchs undersøgende, journalistiske arbejde, hvorigennem de belyser og dokumenterer strukturelle problemstillinger vedrørende virksomheders, investorers og staters aktiviteter i henhold til internationale konventioner, national lov og CSR.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-72-00766.