Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Strandlodsvej 7, 2300 København S - CVR 10305217

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Strandlodsvej 7, 2300 København S – CVR 10305217) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bhd.dk,), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for anbragte børn og unge i Danmark igennem aktiviteter og events, der styrker deres selvværd og udvikler deres kompetencer. De indsamlede midler anvendes desuden til "Drømmebanken", der opfylder personlige drømme for det enkelte barn, samt drømme der vedrører en hel institution. De indsamlede midler anvendes herudover til "Børnenes IT-fond", der uddeler bærbare computere til anbragte børn og unge i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00894