FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Meldahlsgade 3, 3., 1613 København V - CVR-nr.: 36980214

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.noedhjaelp.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at skabe en mere ligeværdig verden. Dette gøres blandt andet gennem internationale indsatser for at redde liv, opbygge robuste samfund, bekæmpe ekstrem ulighed, forebygge katastrofer, fjerne miner og arbejde for klimatilpasning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00749