FødevareBanken

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Birkedommervej 31, 2., 2400 København NV, CVR 32573371

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til 31. december 2025

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.foedevarebanken.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og LinkedIn) og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for egen drift af Fødevarebanken. For midlerne opretholdes organisationens virke med at indsamle god og frisk overskudsmad inden for sidste holdbarhedsdato og videredistribuere den organisationer, der arbejder med og for socialt udsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00686