Evangelisk Luthersk Netværk

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Jernaldervej 11, 6950 Ringkøbing - CVR 31705347

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.luthersk-netvaerk.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Evangelisk Luthersk Netværks vedtægtsbestemte formål. Foreningens formål er at skabe et fællesskab mellem evangelisk-lutherske kristne i Danmark, uanset deres menighedsform, samt at aktualisere bibelske sandheder i kirke og samfund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00857