Evangelisk Frikirke Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde - CVR 66741710

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.evfri.dk og www.helpromania.minisite.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for missionsprojekter i Grønland, Rumænien, Ghana, Thailand og Myanmar, samt til fordel for fællesarbejde og projekter i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00888