Eriks Hales Strandhuslaug, Marstal

28-02-2025

Kontaktoplysninger

Røntoftevej 12, 1.  2870 Dyssegård  CVR 44475227

Indsamlingsperiode

fra den 1. marts 2024 til den 28. februar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (reg.nr.: 0847 kontonr.: 0000964794).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til genopførelse og bevarelse af strandhusene på Eriks Hale efter stormfloden i oktober 2023 og i forhold til fremtidigt liv og udfordringer på Eriks Hale – herunder strandsikring.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til delvis genopførelse og bevarelse af strandhusene på Eriks Hale efter stormfloden i oktober 2023 og i forhold til fremtidigt liv og udfordringer på Eriks Hale – herunder strandsikring.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til kystsikring af Marstal havn.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til fremtidigt liv og udfordringer på Eriks Hale – herunder strandsikring.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07470