Epilepsiforeningen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Store Gråbrødrestræde 10, 5000 Odense C - CVR 57415428

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.epilepsiforeningen.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til Epilepsiforeningens vedtægtsbestemte formål:
Det er foreningens formål at sikre mennesker med epilepsi og deres pårørende optimale livs- og behandlingsvilkår. Foreningen arbejder for formålet gennem tilbud om rådgivning, sociale arrangementer og netværksaktiviteter, oplysningsarbejde, interessevaretagelse, forskningsstøtte samt støtte til enkeltpersoner med epilepsi samt deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00835