Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Gustav Møllersvej 7, 3730 Nexø - CVR 19766586.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ehlersdanlos.dk) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for rådgivning, kursus samt oplysningsvirksomhed for Ehlers-Danlos Syndrom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00823.