Dignity - Dansk Institut Mod Tortur

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Bryggervangen 55, 2100 København Ø - CVR 69735118

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dignity.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dignity’s generelle arbejde med rehabilitering af torturofre og andre traumeramte flygtninge, samt forskning i og forebyggelse af tortur i hele verden og akut hjælp i krigs-, borgerkrigs-, konflikt- og katastroferamte områder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00860