Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Bernstorffsvej 20A, 2900 Hellerup, CVR nr. 12125828
 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://sanktlukas.dk/stoet-os/), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for støtte for Sankt Lukas Stiftelsens arbejde for at hjælpe mennesker gennem vores diakonale tilbud, herunder Sankt Lukas Hospice og Udgående Hospiceteam, Lukashuset – børne og ungehospice, Lindely Plejehjem samt Rosenly Specialkrisecenter for kvinder udsat for æresrelateret vold eller social kontrol.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00856