Diabetesforeningen "Danish Diabetes Association"

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Stationsparken 24, st., 2600 Glostrup - CVR 35231528.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.diabetes.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, fysisk og online postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Diabetesforeningens vedtægtsbestemte formål: Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbedre livet med sygdommen diabetes gennem forebyggelse og bekæmpelse af diabetes og dens følgevirkninger

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00788.