Det Nationale Sorgcenter, Behandlings-, Videns- og Kompetencecenter S/I

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Kejsergade 2, 1., 1155 København K - CVR 25300823

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sorgcenter.dk og www.team-bus.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Det Nationale Sorgcenters vedtægtsbestemte formål. Institutionens formål er at arbejde for, at pårørende og efterladtes liv ikke ødelægges af sorg. Det Nationale Sorgcenter skaber og formidler praksis- og forskningsbaseret viden om børn, unge og voksnes sorg nationalt og internationalt. Det Nationale Sorgcenter har tre indsatsområder:

  1. Rådgivning og psykologisk behandling
  2. Dokumentation, viden og forskning
  3. Formidling og dialog

De indsamlede midler anvendes primært til rådgivning og psykologbehandling til børn og unge i alderen fra 6 år til og med 27 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00839