DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN

14-05-2025

Kontaktoplysninger

Ørbækvej 274, 5220 Odense SØ - CVR 19478297

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2022 til den 14. maj 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wakffyn.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Udvidelse og renovation af Det Islamiske Trossamfund på Fyns moskébygning, heriblandt udbygning af toilet- og renselsesfaciliteter. Dertil ligger mulighed for køb af ejendom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00669