Det Danske Spejderkorps

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Arsenalvej 10, 1436 København K - CVR 46071611.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dds.dk) og online indsamlingsplatform (Betternow).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Det Danske Spejderkorps arbejde for at fremme spejderaktiviteter. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2024, 2025, 2026.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00671.

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1