DET DANSKE BIBELSELSKAB

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Frederiksborggade 50, 1360 København K - CVR-nr.: 62905115

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bibelselskabet.dk), sociale medier (Facebook og Instagram) og SMS/mail.

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Det Danske Bibelselskabs projekter. Herunder oversættelse af Bibelen eller bibeldele til et nyt sprog, undervisning i bibelkundskab og uddannelse af præster samt uddeling og salg til subsidierede priser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00679