DEN SELVEJENDE INSTITUTION INGES KATTEHJEM

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup - CVR 65694611

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup, cvr 65694611) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.inges-kattehjem.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til drift af dyreinternater og oplysning om dyrevelfærd, fortrinsvis for katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00843