Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem, dansk afd.

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C - CVR 29109540.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.icej.dk), sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for hjælpeaktiviteter i Israel og til fordel for den danske afdelings vedtægtsbestemte formål:

At vise omsorg for det jødiske folk og især for staten Israel, ved at sætte fokus på ordet i Esajas 40:1: ”Trøst, ja trøst mit folk så siger Eders Gud”,
at minde kristne om og opmuntre til bøn for Jerusalem og landet Israel,
at være et center hvor kristne fra hele verden kan blive orienteret om, hvad der finder sted i landet Israel og blandt det jødiske folk med det formål at skabe den rette holdning til Israel, at stimulere kristne ledere, kirker og organisationer til at øve effektiv indflydelse i deres lande på vegne af det jødiske folk,
at påbegynde eller hjælpe med projekter i Israel, omfattende økonomisk indsats for trivsel blandt alle, som lever i Israel, uanset race, baggrund eller religion og
at øve forsonende indflydelse mellem arabere og jøder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00737.