Den Danske UNICEF Fond

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Rentemestervej 62, 1., 2400 København NV - CVR-nr.: 42824534

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.unicef.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for UNICEF.

Den danske UNICEF fonds formål gennemføres ved:

  1. Gennem information at udbrede kendskabet til og forståelsen for UNICEFs arbejde for at fremme barnets rettigheder globalt, herunder arbejdet med at skabe lige vilkår for piger og drenge.
  2. At fremme danske børn og unges forståelse for de vilkår, børn og unge i andrelande lever under, bl.a. gennem undervisning om udviklings spørgsmål. 
  3. At skaffe midler til såvel UNICEFs som til Den Danske UNICEF Fonds aktiviteter gennem salg af produkter, indsamlingsvirksomhed mm. til "Recongnition Agreement".
  4. At arbejde for, at UNICEF i videst mulige omfang støttes økonomisk af danske myndigheder.
  5. At bistå danske myndigheder med analyse af UNICEFs virke, herunder budget, arbejdsprogram.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00682