Den danske Ukraine komite

08-03-2025

Kontaktoplysninger

Kongens Nytorv 22, 4., 1050 København K, cvr 43107216

Indsamlingsperiode

Fra den 9. marts 2024 til den 8. marts 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (dduk.dk og www.repiit.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, Instagram, X og LinkedIn)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 924084) og kontooverførsel (reg.nr.: 0542 kontonr.: 668633).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til det enhver tid legitime ukrainske forsvar og modstandskampen i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til støtte til de ukrainske flygtninge i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07408