Den Albanske Trossamfund i Danmark

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Frederikssundsvej 284, 2700 Brønshøj - CVR 30288343.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for køb af ejendom til Den Albanske Trossamfund i Danmark samt til fordel for fattige, studerende og mennesker i nød, primært i Albanien, Kosovo og Nordmakedonien

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00784.