Danske Sømands - og Udlandskirker

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Smallegade 47, 2000 Frederiksberg - CVR 27534570.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events og møder samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dsuk.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier (Facebook og LinkedIn), salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Danske Sømands- og Udlandskirkers vedtægtsbestemte formål:

(1) DSUK har til formål på evangelisk‐luthersk grund og i tilslutning til Den danske Folkekirke, i konsekvens af gældende bestemmelser om bevarelse af medlemskab af folkekirken under ophold i udlandet at varetage den kirkelige betjening af danske i udlandet i overensstemmelse med de for den lokale menighed gældende bestemmelser; 
(2) at ansætte og udsende præster og andre medarbejdere;
(3) at medvirke til dannelse og opretholdelse af kirker i udlandet, hvor der blandt danske og dansksindede er et ønske herom;
(4) at medvirke til dannelse og opretholdelse af kirker og samlingssteder i de af danske skibe mest besøgte havne i udlandet;
(5) at være forbindelsesled mellem folkekirken og Dansk Kirke i Sydslesvig i henhold til overenskomst med Dansk Kirke i Sydslesvig, herunder at være ansættende myndighed for de danske præster i Sydslesvig og Sydslesvig-provsten;
(6) at formidle den danske stats tilskud til Dansk Kirke i Sydslesvig;
(7) at give menigheder i udlandet, der historisk har rødder i dansk kirkelig og folkelig tradition, mulighed for at bevare forbindelsen med folkekirken; herunder kan foreningen under særlige omstændigheder bistå disse menigheder med private midler, det være sig særlige gaver, kollektmidler eller andre indsamlede midler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00738.